Balvu spēles “Napsie XXL pleda izloze” noteikumi

Noteikumos izmantotie termini

1. Balvu spēle – bezmaksas spēle mājaslapā www.napsie.lv, kuras Dalībniekiem ir iespēja iegūt balvas.

2. Portāls – mājaslapa www.napsie.lv.

3. Organizators – Balvu spēles ''Laimes rats'' organizators ir SIA ''Studio Moderna'', Reģ.nr.: 40003617324, adrese: Mūkusalas iela 42C, LV-1004, Rīga.

4. Dalībnieks – Dalībnieks ir katrs cilvēks, kas piedalās Balvu spēlē, izmantojot Balvu spēles portālu, ieteikuma e-pasta ziņu un unikālās hipersaites Balvu spēles ietvaros. Dalībnieks ir tā persona, kura portālā ir ievadījusi prasīto informāciju un ir saņēmusi apstiprinājuma e-pastu par dalību Balvu spēlē.

5. Balvas: 2 Napsie XXL pledi.

Dalībnieki

1. Par Dalībniekiem var kļūt visas rīcībspējīgas personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu, un kurām ir pastāvīga adrese Latvijas Republikā.

2. Personas, kuras ir iesaistītas Balvu spēles organizēšanā un izpildē, kā arī viņu ģimenes locekļi, spēlē piedalīties nedrīkst. Balvu spēlē piedalīties aizliegts arī Organizatora uzņēmuma darbiniekiem.

Norises laiks un vieta

1. Balvu spēle norisināsies no 2022. gada 31. janvāra līdz 2022. gada 7. februārim portālā www.napsie.lv.

2. Balvu spēle var tikt pagarināta, par ko Dalībnieki tiks informēti.

Balvu spēles mērķis

1. Balvu spēles mērķis ir SIA ''Studio Moderna'' interneta veikalu un www.napsie.lv mājaslapas apmeklējuma veicināšana un mārketinga komunikācijas īstenošana interneta vidē.

Dalība Balvu spēlē

1. Apmeklētājs portālā www.napsie.lv ievada savu e-pasta adresi. Ievadot savu e-pasta adresi, dalībnieks piekrīt abonēt Napsie jaunumus.

2. Pieteikšanās Balvu spēlē ir atļauta, tikai ja interneta pārlūkam ir aktivizēta pieeja sīkdatnēm. Sīkdatnes tiek izmantotas drošības nolūkos, lai nepieļautu, Balvu spēles sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Viena persona Balvu spēlē var piedalīties tikai no vienas ierīces. Ja radīsies aizdomas, ka viens un tas pats cilvēks ir piedalījies Balvu spēlē, izmantojot vairākas e-pasta adreses vai vienu un to pašu e-pasta adresi, vai arī ir izmantojis kodu, ļaunprātīgu programmatūru vai veicis citas kaitnieciskas un krāpnieciskas darbības, spēles organizētājam ir tiesības diskvalificēt šo cilvēku no Balvu spēles. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad spēlē piedalās vairāki cilvēki, kas izmanto vienu e-pasta adresi.

Balvu spēles noteikumu pieejamība

1. Balvu spēles noteikumi ir pieejami rakstiskā formā pie balvu spēles organizētāja SIA ''Studio Moderna'' birojā, Mūkusalas ielā 42C, LV-1004, Rīgā.

2. Internetā portālā www.napsie.lv.

Personas datu izmantošana

1. Piedaloties šajā Balvu spēlē, dalībnieks ļauj Organizatoram ievākt, uzkrāt, apstrādāt iegūto personas informāciju, saskaņā ar Personas datu aizsardzības likuma noteikumiem.

2. Pēc savas piekrišanas, balvu spēles dalībnieks ļauj SIA ''Studio Moderna'' apstrādāt iegūto personas informāciju Balvu spēles nolūkos, veikt statistiku, atlasi, aptauju, izveidot pakalpojumu pielietojumu, piedāvājuma un segmentācijas pielāgošanu, tirgus izpēti, informācijas iegūšanu par piedāvājumu, novitātēm un piedāvājumiem, sūtot e-ziņas un citus reklāmas materiālus. Norādīto informāciju apstrādās SIA ''Studio Moderna'', darot to personīgu vajadzību nolūkā līdz piekrišanas atsaukšanai vai līdz mērķa darbības laika beigām. Personīgās informācijas apstrādes laikā, katram indivīdam ir iespējas apskatīt un papildināt datu bāzē esošo informāciju.

Dalības pārtraukšana

1. Dalībnieks var pieprasīt reģistrācijas un dalības atcelšanu Balvu spēlē, nosūtot e-pastu uz info@napsie.lv. Šajā gadījumā Dalībnieks tiek izslēgts no tālākas dalības Balvu spēlē.

2. Ja Dalībnieks vēlas būt izslēgts no paziņojumu e-pastu saņēmēju datu bāzes, Dalībnieks var atteikt abonēšanu neatkarīgi, izmantojot saiti, kas ir iekļauta katrā e-pasta vēstulē, ko saņēmējam sūta SIA ''Studio Moderna'', izmantojot savā rīcībā esošu datu bāzi. Kompānija ņems vērā visus šāda rakstura lūgumus un nekavējoties izslēgs minēto e-pastu no savas datu bāzes.

Sūdzību risināšana

1. Visas sūdzības un prasības tiek risinātas un kārtotas ar Balvu spēles Organizatoru. Ja sūdzībai ir būtisks raksturs, Organizatora pienākums ir atrisināt maksimāli īsā laika periodā un informēt par to Dalībniekus.

2. Organizators ir tiesīgs diskvalificēt no Balvu spēles jebkuru Dalībnieku, par kuru ir radušās aizdomas, ka tas ir rīkojies pretēji šiem noteikumiem.

3. Organizatora lēmums attiecībā uz iespējamo Dalībnieku diskvalifikāciju ir galīgs un nemainīgs.

Citi noteikumi

1. Nosacījumi dalībai Balvu spēlē ir Dalībnieka piekrišana Balvu spēles noteikumiem. Sniedzot savu e-pasta adresi tīmekļa formā, dalībnieks pilnībā piekrīt Balvu spēles noteikumiem.

2. Organizators neuzņemas atbildību par neprecīzi aizpildītiem pieteikumiem vai neprecīzu pieteikumā esošo informāciju.

3. Dalība Balvu spēlē, balvas iegūšana nekādā mērā nav saistīta ar citu produktu iegādi, kas ir iespējama Organizatora komerciālajos kanālos.

4. Organizators neuzņemas atbildību par Dalībnieka izslēgšanu no Balvu spēles, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Balvu spēles noteikumi vai dalībnieka sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai ar balvu ieguvēju nav izdevies sazināties no Organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.

5. Organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt Balvu spēli un balvu izsniegšanu gadījumos, ja pārkāpti Balvu spēles noteikumi vai nepārvaramas varas apstākļu iespaidā. Šādā gadījumā Organizatora pienākums ir informēt dalībniekus par Balvu spēles pārtraukšanu www.napsie.lv.

6. Balvu spēles dalības noteikumu pasludināšanas datums: 2022. gada 31. janvāris.